Čo zvažovať pri výbere škôlky

Pri výbere škôlky pre vaše dieťa je dôležité zvažovať množstvo faktorov, aby ste našli prostredie, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám vášho dieťaťa aj vašej rodiny. Tu je niekoľko kľúčových aspektov, ktoré by ste podľa nás mali zvážiť:

1. Typ škôlky

Existuje niekoľko rôznych typov škôlok, vrátane verejných, súkromných, náboženských, montessori, Waldorf, lesných škôlok a iných. Každý typ môže mať svoje vlastné metódy výučby a filozofie, takže si zvolte ten, ktorý najlepšie zodpovedá hodnotám a preferenciám vášej rodiny.

2. Poloha a dostupnosť

Zvážte polohu škôlky a ako ďaleko je od vášho domova alebo pracoviska. Dostupnosť zásadne ovplyvní celú rodinu. Pre dieťa môže byť zbytočne stresujúce zdĺhavé cestovanie v rannej špičke, ranný stres následne preváži aj kvalitu vybratej škôlky. Majte namysli aj logistiku zvyšných členov rodiny – ostatné deti prípadne partner/partnerka a počet áut, ktoré rodina využíva. Znepríjemniť život vie aj ranný stres spojený s parkovaním, preto uvažujte aj nad tým, či sa dá v okolí vybranej škôlky komfortne zaparkovať aby ste bez stresu vedeli dieťa odprevadiť do rúk učiteľov/ učiteliek.

3. Prístup učiteľov a personálu

Učitelia a personál škôlky majú veľký vplyv na formovanie a pohodu detí ale nie taký veľký ako rodina – to treba mať na pamäti. Zistite, aké hodnoty majú učitelia a aké skúsenosti majú s deťmi predškolského veku. Ak to je možné, strávte nejaký čas s nimi a hovorte o ich spôsobe života, všímajte si ich komunikáciu a ich vzťahy s kolegyňami a deťmi. Vaše dieťa by mala sprevádzať počas dňa osoba, ktorá je vám ľudsky a hodnotovo blízka. Zväčša platí, že aká komunikácia prichádza od vedenia škôlky, tak je nastavený zvyšok kolektívu učiteľov, nie je to ale 100% platné pravidlo. Komunikácia by mala byť otvorená a vedená z partnerskej pozíci. Je tiež dôležité zistiť ako je nastavené kontinuálne vzdelávanie učiteliek a učiteľov ako aj nastavenie rovnováhy medzi prácou a voľným časom nakoľko toto zásadne ovplyvňuje trpezlivosť pri starostlivosti o deti predškolského veku.

4. Program škôlky

Preskúmajte harmonogram dňa a edukačný program škôlky a zistite, či je toto v súlade s vašimi očakávaniami. Rodičia majú rôzne očakávania, niektorí preferujú pohodovú atmosféru, niekto pobyt vonku za každého počasia, niekto bilingválnu výchovu niekto riadené hromadné aktivity či nácvik divadielok a besiedok. Na tieto konkrétne predstavy sa pýtajte aby nedošlo ku sklamaniu, ktoré nie je dobré jak pre škôlku tak pre dieťa či rodiča. Dnes už je naozaj možné vyberať zo širokého spektra predškolských zariadení.

5. Sociálne a emocionálne prostredie

Je dôležité, aby sa vaše dieťa cítilo pohodlne a bezpečne v prostredí škôlky. Pozrite sa, ako škôlka podporuje sociálny a emocionálny rozvoj detí, ako sa riešia konflikty a ako sa vytvára dôvera medzi deťmi a učiteľmi. Konfliktom a emóciám by sa malo venovať dostatok času a malo by sa komunikovať s deťmi rešpektujúco. V priestoroch škôlky si všímajte estetickosť , organizovanosť a výber hračiek. Priestor by mal byť jednak bezpečný ale aj organizovaný tak, aby rozvíjal a podporoval samostatnosť detí. Deti by mali vedieť väčšinu aktivít v priestore realizovať samé – dočiahnuť na hračky či pomôcky, mať k dispozícii taký počet hračiek aby vedeli udržiavať samé poriadok, hračky by mali byť odolné z prírodných materiálov a viesť deti k spolupracujúcej hre. Exteriér by mal byť dostatočne veľký a mal by mať časť pozemku zatienený – ideálne stromami. Pre deti je dobré ak exteriérový priestor obsahuje niekoľko jednoduchých ale podnetných prvkov – drevená preliezka, kopec, skrýša, jedlé kríky alebo vyvýšený záhon kde si pestujú jedlé bylinky či kvetinky, bežné pracovné a kuchynské náradie nemôže chýbať 🙂 .

6. Finančné náklady

Zvážte finančné náklady na škôlku a či sú v súlade s vašimi finančnými možnosťami. Okrem mesačného poplatku zistite, či sú nejaké ďalšie poplatky alebo položky, ktoré by ste mali zahrnúť do svojho rozpočtu. Uvažujte koľko budete musieť platiť za cestovné náklady, náklady na stravu /desiata, obed, olovrant/, náklady na dodatočné krúžky. Pri tomto faktore treba brať do úvahy, že školné sa platí cca 3 roky, zistite si tiež, ako je to s platením počas letných prázdnin a celkovo si vyžiadajte kalendár prázdnin a voľných dní, ktoré daná škôlka má zavedené.

7. Referencie a hodnotenia

Skúmajte referencie a hodnotenia škôlok od súčasných alebo bývalých rodičov. Ich skúsenosti vám môžu poskytnúť užitočný pohľad na to, čo očakávať od konkrétnej škôlky. Samozrejme názor na škôlku je veľmi individuálny a každému vyhovuje niečo iné, preto je výpovedné mať referenciu od človeka, o ktorom viete, že má rovnaké hodnoty ako vy ale na všeobecný prehľad poslúžia aj referencie z google či internetu.

8. Vaše osobné hodnoty a preferencie

Nakoniec, nezabudnite zvážiť svoje vlastné hodnoty, preferencie a potreby vášho dieťaťa. Každá rodina je jedinečná a škôlka, ktorú si vyberiete, by mala odrážať vaše osobné hodnoty. Dajte na fakty ale aj na vnútorný pocit z návštevy potenciálnej škôlky.

Keď zvažujete výber škôlky, je dôležité venovať dostatok času zváženiu všetkých horeuvedených aspektov a nájsť prostredie, ktoré najlepšie vyhovuje vašej rodine a potrebám vášho dieťaťa. Spolupráca s kvalitnou škôlkou môže poskytnúť vášmu dieťaťu silný základ pre jeho budúce vzdelávanie, rozvoj a celkovo pre kvalitu ďalšieho života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *