Jeme zdravo a vyvážene bez zbytočných cukrov a polotovarov. Cena stravy /obed , olovrant, voda/ aktuálne 4€/deň.

Nepoužívame sladkosti ako motiváciu, odmenu ani ako súčasť sviatkov. Pečieme si s deťmi sami, ak je nato čas a príležitosť. Odmenou je deťom čas, ktorý s nimi s radosťou a plným nasadením trávime. Prosíme, aby deti do klubu sladkosti nedostávali.

Pitný režim zabezpečujeme pitnou vodou z vodovodu a v zime si varíme nesladený čaj.

Podporujeme rodičov aby deťom do nášho klubu dávali zdravé desiaty taktiež aby sa vyhli polotovarom baleným v jednorázovom plaste – snažíme sa eliminovať odpad, ktorý by mohol v lese vypadnúť.