Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2023/24 399€. Ide o ročné členské 4788€ rozdelené na 12 splátok po 399€. Klub funguje aj cez letné prázdniny s výnimkou dvoch týždňov /celoklubové letné prázdniny/. Pre detailný kalendár sviatkov a našich prázdnin nás kontaktujte.

Pri absenciách rôzneho dôvodu neznižujeme členský príspevok. Neposkytujeme súrodeneckú zľavu.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 4€ /deň.

Na školský rok 2024/25 plánujeme navýšenie mesačného členského príspevku na 430€ a obed na 4,50€/deň.

Pre trvalú udržateľnosť projektu predpokladáme navyšovanie príspevku na úrovni inflácie.

FIO Banka a.s. 2501759372/8330 , Iban: SK12 8330 0000 0025 0175 9372