Sme lesná škôlka Waldkind v Bratislave na Kamzíku, kde deti vo veku 3-6 rokov trávia veľa času v lese, učia sa vďaka prírode a ročným obdobiam, tvoria z darov lesa a to všetko za rešpektujúceho a inšpiratívneho vedenia. Deti príjmame počas celého roka, adaptáciu realizujeme podľa potrieb rodiny a za sprievodu rodiča tak aby sme sa navzájom spoznali, zväčša začíname adaptovať pred ukončeným tretím rokom. Máme aj program pre menšie deti od 2,5r, kde môžu prichádzať medzi nás spolu s rodičom a pozvolnejšie nabiehať na našu skupinu.

Súčasťou naších dní je používanie nemeckého jazyka formou hravých blokov a fráz. Frekvencia nemčiny sa u nás mení podľa toho ako máme k dispozícii nemecky hovoriaceho sprievodcu alebo rodiča z komunity. Na vstup do klubu nie je nutná znalosť nemeckého jazyka. Nemecký jazyk nevyučujeme ale používame popri deťom a je na každom dieťati koľko si toho zapamätá a ak si rodina želá aby sa nemčinu naučilo je potrebné dieťa podporovať a rozvíjať aj mimo klub.

ČO JE LESNÝ KLUB / LESNÁ ŠKÔLKA

Prírodné prostredie sa považuje za najzdravšie a najstimulujúcejšie prostredie, v ktorom deti môžu stráviť svoje detstvo. Veľké množstvo výskumov potvrdzuje túto prax: pobyt v prírodnom prostredí má pozitívny vplyv na fyzické zdravie, buduje psychologickú odolnosť, prináša vhodné výzvy, podporuje vývin mozgu a znižuje riziko obezity a alergií. Taktiež, v kontexte globálnych zmien a iných hrozieb súvisiacich so životným prostredím, vnímame dôležitosť environmentálnej osvety. Stále zreteľnejšie je, že potrebujeme viac ako len informácie. Potrebujeme budovať schopnosť (nielen) detí vnímať a citlivo pristupovať k prírode, k jej zdrojom a hodnotám. Vybudovať si vzťah k prírode spoza okna nie je možné. Je to proces, ktorý sa musí odohrávať priamo v prírode; teda v lesoch, na lúkach, pri riekach. Je to proces plný objavovania, voľnej hry a možností. Veríme, že detské lesné kluby ponúkajú deťom práve takéto detstvo. Text čerpáme z manuálu pre lesné kluby.

MYŠLIENKA ZAKLADATEĽKY 

Som Lucia Vérffy, milujem les, všimla som si aké sú moje deti v lese šťastné a spokojné. Trávili sme  veľa času v najkrajšom bratislavskom lese na Kamzíku a pridávali sa k nám ďalšie priateľky s deťmi. Verím, že deti potrebujú na svoj zdravý rozvoj veľa času  vonku „les je nekonečné ihrisko“, voľnú hru, inšpiratívne vedenie, rešpektujúci prístup, bezpečné hranice a zdravú stravu.  Toto všetko sa snažíme skĺbiť v našom lesnom projekte pre šťastné detstvo našich detí, nie sme dokonalí ale máme chuť sa zlepšovať.

Pekný podcast o lesných kluboch kde rozpráva aj naša spolupracujúca detská psychologička Katka: #119 Lesný klub: „V lesnej škôlke sú deti vedené k vzájomnej úcte a rešpektu k prírode.“ – Fitshaker Podcast | Podcast on Spotify .

NA ČOM STOJÍ NÁŠ KLUB

Mnohí rodičia si kladú otázku: „Ako vychovať dieťa, aby z neho vyrástol plnohodnotný zdravý človek a zároveň zostal sám sebou?“ My v lesnom klube veríme, že deti sú úžasné bytosti s chuťou učiť sa, ktoré vedia, čo potrebujú pre svoj zdravý vývoj a šťastný život.

Medzi naše najdôležitejšie ciele patrí budovanie sebahodnoty a podporovanie vnútornej motivácie spoznávať svet okolo seba. Cítime, že povzbudzovať a dôverovať je viac ako riadiť a kontrolovať.

Chceme deti naučiť sociálnym zručnostiam, chceme aby vedeli povedať: „Toto mi vadí. Nerob mi to. Chcem to inak“. V tomto období má dieťa čo najlepšie spoznať samé seba. Každému konfliktu venujeme dostatok času. Ten čas stojí zato. Každá podobná situácia, ak je dobre vyriešená sa zhodnotí v tom, že deti sa postupne naučia riešiť konflikty samé.

Klúčové sú pre nás dobré vzťahy, ľudskosť, rovnosť, spolupráca, komunikácia a radosť zo všetkého, čo život prináša.

Deti potrebujú vykonávať zmysluplné aktivity – ideálne, ak tieto aktivity majú možnosť pozorovať a pridať sa. Nezabúdame na praktické aktivity ako varenie, upratovanie, záhradkárčenie, ručné práce a základy kutilstva. Základom je prírodná pedagogika a montessori prístup.

Používame tri základné princípy v prístupe k deťom

  • vlastný príklad „vzor“
  •  vnútorná motivácia detí 
  • vlastná skúsenosť „zážitok“

Nevieme, čo budú deti o 20-30 rokov potrebovať vedieť ale určite sa im zíde sebahodnota, sociálne zručnosti a schopnosť naučiť sa to, čo budú v danej chvíli potrebovať. Snažíme sa vzdelávať deti v oblasti ekológie a recyklácie.

Okrem skákania, lozenia, behania a teda spoznávania svojho tela a duše sa učíme veľa zaujímavých vecí, mnoho pesničiek a básničiek k aktuálnemu ročnému obdobiu či sviatku ale hlavne sa venujeme témam vychádzajúcich z nasledovného: 1. čo deti aktuálne zaujíma (témy, ktoré prinášajú deti), 2. kolobeh roka 3. požiadavky ŠPU.

Podporujeme dlhodobé dojčenie a to aj po nástupe do klubu pre viac informácií kliknite tu.

HISTÓRIA LESNÝCH KLUBOV

Text čerpáme z manuálu lesných klubov, ktorý vytvorila naša asociácia lesných klubov, kde sme členom. Celý manuál nájdete tu

Detské lesné kluby (ďalej len DLK), v zahraničí známe aj pod pojmom lesné materské školy (LMŠ), forest kindergartens či nature kindergartens, sú alternatívou v oblasti predškolského vzdelávania, ktorá kladie dôraz na pobyt v prírode, dostatok pohybu, slobodnú hru, individuálny prístup a praktické skúsenosti v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, environmentálnej výchovy a slobodného vzdelávania.Väčšina vzdelávacích aktivít prebieha v prírodnom prostredí, pretože predškolský vek je ideálny na vytváranie a rozvíjanie vzťahu k prírode.
Za zakladateľku konceptu lesných klubov sa považuje Dánka Ella Flatau, matka štyroch detí, ktorá čas s deťmi trávila pravidelnými výletmi do lesa. Postupne sa k nej pridali susedia a známi a v roku 1954 vznikla občianska iniciatíva združujúca priaznivcov tejto myšlienky a bola založená historicky prvá lesná materská škola. V Dánsku je dnes tento spôsob predškolskej výchovy veľmi rozšírený.
V Nemecku vznikla prvá lesná materská škola vo Flensburgu v roku 1993 na základe priamych skúseností zakladateliek Kerstin Jebsen a Petry Jäger s dánskou koncepciou. V súčasnej dobe je v Nemecku okolo 1000 lesných materských škôl a ich počet stále narastá. Sú zaradené do systému predškolského vzdelávania, majú oporu v legislatíve, čo znamená aj finančnú podporu zo strany štátu. Lesné materské školy existujú aj v ďalších európskych krajinách, tiež v USA, Kanade či Japonsku.
V Českej republike vznikla prvá lesná materská škola z iniciatívy Lindy Kubale v roku 2007, tzv. Zelená školka. Asociace lesních  mateřských škol tu združuje približne 140 lesných materských škôl a lesných klubov. LMŠ sú súčasťou predškolského vzdelávania a teda majú presnú legislatívnu definíciu.
Na Slovensku je situácia trochu iná, pretože lesné materské školy a detské lesné kluby je takmer nemožné zaradiť do siete škôl a školských zariadení, takže fungujú bez finančných príspevkov zo strany štátu. Dôvodom je chýbajúca legislatíva (najmä v oblasti hygieny a stravovania), ktorá by reflektovala skutočnosť, že výchova a vzdelávanie v DLK prebieha v prírodnom prostredí. Prvé DLK začali vznikať okolo roku 2010.

Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkTendergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky