Naše sprievodkyne sú autentické osobnosti. To čo robia, robia s láskou a nadšením. Sprievodkyňa tu nie je pre deti ale s deťmi, má chuť spoznávať samu seba, svoje talenty, činnosti ktoré ju bavia a napĺňajú a toto všetko deťom ukazuje. Iba to, čo človek robí s nadšením môže odovzdať ďalej.

Naše sprievodkyne milujú prírodu les a deti, vnímajú svoju prácu ako poslanie a súčasť svojho životného štýlu.

Pravideľne sa ako tím vzdelávame a neustále diskutujeme ako veci robiť lepšie, navzájom si dávame konštruktívnu spätnú väzbu. Dole uvádzame zoznam absolvovaných kurzov.

Ak máte záujem pridať sa do našeho tímu kontaktujte nás mailom waldkind.ba@gmail.com.

Náš tím:

Z ľava Zuzka, Frida, Paulína, Lucia

Lucia Vérffyzakladateľka a koordinátorka lesného klubu Waldkind, mama dvoch dievčat, ktoré ma nasmerovali bližšie k prírode, kde boli vždy veľmi spokojné a prebudila sa u nich fantázia či spolupráca. Po ukončení EU- vysokej školy ekonomickej som sa venovala vedeniu rodinného hotel West, kde momentálne sídli aj lesný klub Waldkind. Mám dobré organizačné a komunikačné schopnosti, ktoré som si doplnila mnohými školeniami ohľadom vedenia detí predškolského veku. Mojou prioritou je kontinuálne sa vzdelávať v oblasti komunikácie a rozvoja detí. Čím viac sa do tému zahĺbujem, tým viac nachádzam dôkazov, že deti potrebujú pre svoje fyzické a psychické zdravie dostatok voľnej hry v prírode.  Mojou úlohou je byť podporou a spojovacím mostom medzi klubom, deťmi a rodičmi. 

Zuzana Horňáčková hlavná sprievodkyňa, ktorá je oporou a stabilitou pre deti každý deň. Je ako živá záhrada, vždy rozkvitnutá a plná energie, keď je obklopená prírodou a deťmi. Taká naša láskavá lesno-klubová mama s tvorivým duchom a milujúcim chápavým prístupom ku každému. Jej prijatie je teplé a láskavé, čo dáva deťom pocit úplného prijatia a bezpečia. Svojou prítomnosťou vytvára bezstarostné prostredie, kde sa deti môžu slobodne vyjadriť a byť samé sebou. V prírode sa stáva ich sprievodkyňou, pomáhajúc im objavovať krásy a tajomstvá okolitého sveta. Svojou kreativitou im otvára dvere k novým zážitkom a nápadom. V klube pôsobí od mája 2019 a je oporným bodom – vzťahovou osobou – pre deti nakoľko je v klube každý deň.

Frida De Freitashlavná sprievodkyňa, ktorá sprevádza deti 3 celé dni v týžni a venuje sa mnohým podnetným aktivitám, ručnýcm prácam a doplnkovým kurzom. Je ako pilier stability a spoľahlivosti v našom tíme. Jej práca je prevedená s neuveriteľnou precíznosťou a starostlivosťou, čím zaručuje, že všetko je pripravené do najmenších detailov. Frida je skvelá pozorovateľka a pozorne sleduje potreby a emócie detí. Následne je schopná byť prostredníkom v konfliktoch, pretože vždy nájde cestu, ako vypočuť všetky strany a hľadať riešenie s úctou a porozumením. Miluje ručné práce a nachádza radosť v práci s drevom a vlnou keď ich prináša deťom. Absolvovala kurz montessori a tieto prvky pomáha začleniť do chodu klubu. Neustále sa vzdeláva v rešpektujúcej komunikácii a rada trávi čas s deťmi v prírode, jej cieľom je hľadať tú najlepšiu cestu pre seba a inšpirovať deti svojím prístupom k svetu a prírode. V klube pôsobí od júna 2020.

Paulína Prášilovánaša učiteľka predprimárneho vzdelávania. Je študentka predškolskej a elementárnej pedadodiky s ukončeným bakalárskym titulom a za rok s ukončeným magisterským. Už od detstva snívala o tom, že sa stane učiteľkou, a teraz, keď sa jej tento sen plní, dáva do svojej práce všetku svoju energiu a vášeň. Jej najväčšími prednosťami sú trpezlivosť, pochopenie a schopnosť nájsť jedinečný prístup ku každému dieťaťu. V jej predškolskej príprave panuje atmosféra vzájomnej podpory a dôvery. Paulína si vždy nájde čas na to, aby si vypočula, čo deti potrebujú a dokáže empaticky reagovať na ich pocity a potreby. Je veľmi kreatívna, takže jej hodiny sú plné zaujímavých aktivít a hier, ktoré deti nielen zabavia, ale aj podporia ich učenie. Pôsobí v klube od augusta 2019.

Jarmila Pospíšková podporná sprievodkyňa s dlhoročnou praxou v našom lesnom klube. Na ekonomickej univerzite študuje medzinárodné ekonomické vzťahy s vášňou a odhodlaním, no mimo univerzitného prostredia sa angažuje vo svete skautingu a neziskového sektora, kde už niekoľko rokov venuje svoj čas deťom. Jej dni sú prepletené organizovaním detských táborov v srdci prírody čím získala mnohé zručnosti a prax. Jej láska k prírode a deťom je hnacou silou práce. V jej svete sa spája príroda a deti, pretože v nich nachádza najväčšiu inšpiráciu a radosť. Jaja, ako ju v tíme voláme, podnecuje v deťoch zvedavosť, rada pracuje s ich fantáziou, ktorú s nimi ďalej rozvíja, či už do podoby hry alebo hmatateľného výrobku. Snaží sa ukazovať deťom úctu k prírode a zapájať ich do aktivít prospešných životnému prostrediu. V klube pôsobí od mája 2019.

Hana Husárovápodporná sprievodkyňa s dlhoročnou praxou v našom lesnom klube. Svoj aktívny životný štýl a lásku k prírode prináša do každého dňa, kedy je s deťmi v lese. Ako študentka environmentalistiky s vášňou pre jógu a prírodnú medicínu, verí v harmóniu v nás, spojenú s úctou k prírode. Vždy rada pozorovala a sledovala, čo sa okolo nej deje, a túto schopnosť využíva pri práci s deťmi. Vie si dobre všímať ich potreby a reagovať včas. Svojím prístupom sa snaží deti inšpirovať k objavovaniu prírody v zmysle, že každý aj ten najmenší živočích je dôležitou súčasťou nášho sveta a ku všetkému treba pristupovať s rešpektom. Spoločne tvoríme miesto, kde je bezpečný priestor na rast. 

Natália Antalovápodporná sprievodkyňa s dlhoročnou praxou v našom lesnom klube. Študentka prírodovednej fakulty, skúsená v rešpektujúcej komunikácii s deťmi a v práci s deťmi v exteriéri. Je aj inštruktorkou lyžovania – aktívny životný štýl je jej súčasťou, ktorý odovzdáva deťom.

Z ľava: Jarmila, Paulína, Lucia, Frida, Zuzana

Súpis absolvovaného vzdelávania sprievodkýň

Každoročne absolvujeme ako tím kurz prvej pomoci, taktiež niekoľko rozšírených školení o komunikácii s deťmi napríklad s rodičovskou a výchovnou poradkyňou RNDr. Martinou Vagačovou alebo psychologičkou PhDr. Katarínou Lukáčovou  taktiež nezabúdame na duševnú pohodu nášho tímu a vytvárame podmienky pre rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Sme členom Asociácie lesných klubov vďaka čomu každoročne absolvujeme letnú školu kde sme absolvovali nasledovné zaujímavé prednášky:

Barbora Kováčová – haló, haló, čo sa stalo? rozvoj sluchového vnímania

Peťa Turčáková – ako na divadlo pre deti?

Tereza Valkounová – bezpečné riziko

Viera Mojzešová – zážitková pedagogika: keď sa zážitok neobjaví len tak

Viera Mojzešová – dramaturgia zážitkového programu a práca s motiváciou

Janka Novotná – základy práce s hlinou s deťmi

Diana Mozoláková – divoké jedlé rastliny a ich praktické využitie

Ivica Bauerová – logopédia hrou

Butekovci – hejného matematika v lesnom klube

Majka Herzanová – playbased education

Katarína Šurdová – liečivá sila rozprávok

Agáta Šoralová – psychomotorika a jej využitie v práci s deťmi predškolského veku

Lýdia Horváthová – muzikoterapia

Adrika Kurková – plstenie s deťmi

Janka Hoosová – nenásilná komunikácia

Kristy Grundová – politika ochrany detí v skratke