Láskavý prístup

 • rešpektujúca komunikácia k deťom, rodičom a v rámci tímu
 • jasne stanovené hranice a bezpečné pravidlá
 • dostatok času a trpezlivosti pre každé dieťa
 • dôraz na spoluprácu detí
 • bezpodmienečné prijatie celej rodiny
 • kontinuálne vzdelávanie tímu  (komunikačné zručnosti, wellbeing, rozvoj detí…)

Pobyt v lese

 • aktívny pohyb v prírode za každého počasia
 • výpravy po lese na rôzne miesta
 • les je náš dvor a nekonečné ihrisko
 • každý deň je iný
 • pobyt v prírode posilňuje imunitu
 • podporuje fyzické a psychické zdravie detí
 • blato je pre  nás modelovacia hmota a dážď životodarná voda

Malá zmiešaná skupina detí

 • maximálne 14 detí
 • chlapci aj dievčatá
 • od 3 – 7 rokov
 • menší sa učia od starších
 • starší sa učia empatii k menším
 • skupine sa venujú vždy dve láskavé sprievodkyne individuálny prístup je umožnený práve pomerom detí na dospelého

Prepojenie s rodinou

 • rodina je vítaná počas dňa
 • otvorená komunikácia
 • ponúkame partnerstvo
 • adaptácia spolu s rodičom
 • spoločné výlety alebo brigády ak vám to práca dovolí

Komplexný rozvoj dieťaťa

 • dostatočný priestor na voľnú hru
 • vedieme deti k samostatnosti
 • prijatie všetkých emócií a práca s nimi
 • organizujeme divadielka a besiedky
 • čítame citlivo vybrané príbehy
 • rozvoj hrubej motoriky cez zdolávanie terénu
 • rozvoj jemnej motoricky cez kreatívne tvorenie
 • prírodnou pedagogikou sledujeme kolobeh roka
 • stanovujeme si tému mesiaca
 • dôležitý je aktuálny záujem detí
 • aplikujeme učenie cez zážitok
 • predprimárne vzdelávanie podľa ŠPU
 • lekcie nemčiny

Naše bonusy

 • nemčina
 • krásny interiér
 • bezproblémové parkovanie