Sme lesný klub Waldkind, kde deti trávia veľa času v lese, učia sa vďaka prírode a ročným obdobiam, tvoria vďaka darom lesa a to všetko za rešpektujúceho a inšpiratívneho vedenia. Súčasťou naších dní je používanie nemeckého jazyka formou hravých blokov a fráz. Frekvencia nemčiny sa u nás mení podľa toho ako máme k dispozícii nemecky hovoriaceho sprievodcu alebo rodiča z komunity. Na vstup do klubu nie je nutná znalosť nemeckého jazyka. Nemecký jazyk nevyučujeme ale používame popri deťom a je na každom dieťati koľko si toho zapamätá a ak si rodina želá aby sa nemčinu naučilo je potrebné dieťa podporovať a rozvíjať aj mimo klub.

MYŠLIENKA ZAKLADATEĽA 

Som Lucia Vérffy, milujem les, všimla som si aké sú moje deti v lese šťastné a spokojné. Trávili sme  veľa času v najkrajšom bratislavskom lese na Kolibe „Kamzíkov vrch“ a pridávali sa k nám ďalšie známe s deťmi. Verím, že deti potrebujú na svoj rozvoj veľa času  vonku „les je nekonečné ihrisko“, voľnú hru, inšpiratívne vedenie, rešpektujúci prístup, bezpečné hranice a zdravú stravu.  Toto všetko sa snažíme skĺbiť v našom lesnom projekte pre šťastné detstvo našich detí, nie sme dokonalí ale máme chuť sa zlepšovať. Mimoriadne dôležité je pre nás, aby sa deti popri objavovaní lesa a prírodných zákonitostí  s ľahkosťou zoznamovali s nemeckým jazykom, ktorý dá v budúcnosti dieťaťu obrovské životné možnosti – Viedeň svetová metropola, Alpy či mnohé nadnárodné spoločnosti hneď za rohom a pritom nemecký jazyk ovláda stále menej mladých ľudí. Pre mňa je nemecký jazyk náročný a momentálne mám možnosť pozorovať ako sa moja dcérka s ľahkosťou učí po nemecky a ja sa učím spolu s ňou. Zaujímavé video o lesnej škôlke v Dánsku:

NA ČOM STOJÍ NÁŠ KLUB

Mnohí rodičia si kladú otázku: „Ako vychovať dieťa, aby z neho vyrástol plnohodnotný zdravý človek a zároveň zostal sám sebou?“ My v lesnom klube veríme, že deti sú úžasné bytosti s chuťou učiť sa, ktoré vedia, čo potrebujú pre svoj zdravý vývoj a šťastný život. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sa rodičia stali súčasťou nášho klubu a podieľali sa na jeho chode, chápeme aj že nie každému to pracovné povinnosti dovoľujú.

Medzi naše najdôležitejšie ciele patrí budovanie sebahodnoty a podporovanie vnútornej motivácie spoznávať svet okolo seba. Cítime, že povzbudzovať a dôverovať je viac ako riadiť a kontrolovať.

Chceme deti naučiť sociálnym zručnostiam, chceme aby vedeli povedať: „Toto mi vadí. Nerob mi to. Chcem to inak“. V tomto období má dieťa čo najlepšie spoznať samé seba. Každému konfliktu venujeme dostatok času. Ten čas stojí zato. Každá podobná situácia, ak je dobre vyriešená sa zhodnotí v tom, že deti sa postupne naučia riešiť konflikty samé.

Klúčové sú pre nás dobré vzťahy, ľudskosť, rovnosť, spolupráca, komunikácia a radosť zo všetkého čo život prináša.

Deti potrebujú vykonávať zmysluplné aktivity – ideálne, ak tieto aktivity majú možnosť pozorovať a pridať sa. Nezabúdame na praktické aktivity ako varenie, upratovanie, záhradkárčenie, ručné práce a základy kutilstva.

Používame tri základné princípy v prístupe k deťom

  • vlastný príklad „vzor“
  •  vnútorná motivácia detí 
  • vlastná skúsenosť „zážitok“

Nevieme, čo budú deti o 20-30 rokov potrebovať vedieť ale určite sa im zíde sebahodnota, sociálne zručnosti a schopnosť naučiť sa to, čo budú potrebovať. Snažíme sa vzdelávať deti v oblasti ekológie a recyklácie.

Deti sa u nás naučia veľmi veľa, pretože okrem skákania, lozenia, behania a teda spoznávania svojho tela a duše sa budeme učiť veľa zaujímavých vecí, určite aj mnoho pesničiek a básničiek k aktuálnemu ročnému obdobiu či sviatku ale hlavne mnoho tém vychádzajúcich z nasledovného: 1. čo deti aktuálne zaujíma (témy, ktoré prinášajú deti), 2. kolobeh roka a prírodné sviatosti . Vzdelávanie a vedenie dieťaťa k žiadúcemu správaniu je v rukách rodičov túto kompetenciu nemáme za cieľ preberať a je dôležité aby rodič, ktorý nám dieťa zveruje bral našu komunitu len ako doplnok socializácie a správneho stimulovania dieťaťa, neprekladá však na naše združenie zodpovednosť za celkový rozvoj dieťaťa.

Podporujeme dlhodobé dojčenie a to aj po nástupe do klubu pre viac informácií kliknite tu.

Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky