ČO JE LESNÝ KLUB

Prírodné prostredie sa považuje za najzdravšie a najstimulujúcejšie prostredie, v ktorom deti môžu stráviť svoje detstvo. Veľké množstvo výskumov potvrdzuje túto prax: pobyt v prírodnom prostredí má pozitívny vplyv na fyzické zdravie, buduje psychologickú odolnosť, prináša vhodné výzvy, podporuje vývin mozgu a znižuje riziko obezity a alergií. Taktiež, v kontexte globálnych zmien a iných hrozieb súvisiacich so životným prostredím, vnímame dôležitosť environmentálnej osvety. Stále zreteľnejšie je, že potrebujeme viac ako len informácie. Potrebujeme budovať schopnosť (nielen) detí vnímať a citlivo pristupovať k prírode, k jej zdrojom a hodnotám. Vybudovať si vzťah k prírode spoza okna nie je možné. Je to proces, ktorý sa musí odohrávať priamo v prírode; teda v lesoch, na lúkach, pri riekach. Je to proces plný objavovania, voľnej hry a možností. Veríme, že detské lesné kluby ponúkajú deťom práve takéto detstvo. Text čerpáme z manuálu pre lesné kluby.

Sme lesný klub Waldkind, kde deti trávia veľa času v lese, učia sa vďaka prírode a ročným obdobiam, tvoria vďaka darom lesa a to všetko za rešpektujúceho a inšpiratívneho vedenia. Súčasťou naších dní je používanie nemeckého jazyka formou hravých blokov a fráz. Frekvencia nemčiny sa u nás mení podľa toho ako máme k dispozícii nemecky hovoriaceho sprievodcu alebo rodiča z komunity. Na vstup do klubu nie je nutná znalosť nemeckého jazyka. Nemecký jazyk nevyučujeme ale používame popri deťom a je na každom dieťati koľko si toho zapamätá a ak si rodina želá aby sa nemčinu naučilo je potrebné dieťa podporovať a rozvíjať aj mimo klub.

MYŠLIENKA ZAKLADATEĽKY 

Som Lucia Vérffy, milujem les, všimla som si aké sú moje deti v lese šťastné a spokojné. Trávili sme  veľa času v najkrajšom bratislavskom lese na Kolibe „Kamzíkov vrch“ a pridávali sa k nám ďalšie známe s deťmi. Verím, že deti potrebujú na svoj rozvoj veľa času  vonku „les je nekonečné ihrisko“, voľnú hru, inšpiratívne vedenie, rešpektujúci prístup, bezpečné hranice a zdravú stravu.  Toto všetko sa snažíme skĺbiť v našom lesnom projekte pre šťastné detstvo našich detí, nie sme dokonalí ale máme chuť sa zlepšovať. Zaujímavé video o lesnej škôlke v Dánsku:

Alebo pekný podcast o lesných kluboch kde rozpráva aj naša spolupracujúca detská psychologička Katka: #119 Lesný klub: „V lesnej škôlke sú deti vedené k vzájomnej úcte a rešpektu k prírode.“ – Fitshaker Podcast | Podcast on Spotify .

NA ČOM STOJÍ NÁŠ KLUB

Mnohí rodičia si kladú otázku: „Ako vychovať dieťa, aby z neho vyrástol plnohodnotný zdravý človek a zároveň zostal sám sebou?“ My v lesnom klube veríme, že deti sú úžasné bytosti s chuťou učiť sa, ktoré vedia, čo potrebujú pre svoj zdravý vývoj a šťastný život. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sa rodičia stali súčasťou nášho klubu a podieľali sa na jeho chode, chápeme aj že nie každému to pracovné povinnosti dovoľujú.

Medzi naše najdôležitejšie ciele patrí budovanie sebahodnoty a podporovanie vnútornej motivácie spoznávať svet okolo seba. Cítime, že povzbudzovať a dôverovať je viac ako riadiť a kontrolovať.

Chceme deti naučiť sociálnym zručnostiam, chceme aby vedeli povedať: „Toto mi vadí. Nerob mi to. Chcem to inak“. V tomto období má dieťa čo najlepšie spoznať samé seba. Každému konfliktu venujeme dostatok času. Ten čas stojí zato. Každá podobná situácia, ak je dobre vyriešená sa zhodnotí v tom, že deti sa postupne naučia riešiť konflikty samé.

Klúčové sú pre nás dobré vzťahy, ľudskosť, rovnosť, spolupráca, komunikácia a radosť zo všetkého čo život prináša.

Deti potrebujú vykonávať zmysluplné aktivity – ideálne, ak tieto aktivity majú možnosť pozorovať a pridať sa. Nezabúdame na praktické aktivity ako varenie, upratovanie, záhradkárčenie, ručné práce a základy kutilstva.

Používame tri základné princípy v prístupe k deťom

  • vlastný príklad „vzor“
  •  vnútorná motivácia detí 
  • vlastná skúsenosť „zážitok“

Nevieme, čo budú deti o 20-30 rokov potrebovať vedieť ale určite sa im zíde sebahodnota, sociálne zručnosti a schopnosť naučiť sa to, čo budú potrebovať. Snažíme sa vzdelávať deti v oblasti ekológie a recyklácie.

Deti sa u nás naučia veľmi veľa, pretože okrem skákania, lozenia, behania a teda spoznávania svojho tela a duše sa učíme veľa zaujímavých vecí, mnoho pesničiek a básničiek k aktuálnemu ročnému obdobiu či sviatku ale hlavne sa venujeme témam vychádzajúcich z nasledovného: 1. čo deti aktuálne zaujíma (témy, ktoré prinášajú deti), 2. kolobeh roka 3. prírodná pedagogika a požiadavky ŠPU.

Vzdelávanie a vedenie dieťaťa k žiadúcemu správaniu je v rukách rodičov túto kompetenciu nemáme za cieľ preberať a je dôležité aby rodič, ktorý nám dieťa zveruje bral našu komunitu len ako doplnok socializácie a správneho stimulovania dieťaťa.

Podporujeme dlhodobé dojčenie a to aj po nástupe do klubu pre viac informácií kliknite tu.

HISTÓRIA LESNÝCH KLUBOV

Text čerpáme z manuálu lesných klubov, ktorý vytvorila naša asociácia lesných klubov, kde sme členom. Celý manuál nájdete tu

Detské lesné kluby (ďalej len DLK), v zahraničí známe aj pod pojmom lesné materské školy (LMŠ), forest kindergartens či nature kindergartens, sú alternatívou v oblasti predškolského vzdelávania, ktorá kladie dôraz na pobyt v prírode, dostatok pohybu, slobodnú hru, individuálny prístup a praktické skúsenosti v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, environmentálnej výchovy a slobodného vzdelávania.Väčšina vzdelávacích aktivít prebieha v prírodnom prostredí, pretože predškolský vek je ideálny na vytváranie a rozvíjanie vzťahu k prírode. Lesné kluby majú zázemie, ktoré je vybudované v blízkosti lesa, lesoparku, či väčšieho parku. Väčšinou je to jurta, chatka, maringotka, prípadne mobilný dom alebo dom. Zázemie je miesto, kde si deti môžu odpočinúť, najesť sa, prezliecť, zohriať, prípadne sa venovať vzdelávacím aktivitám. DLK poskytujú formu výchovy a vzdelávania, ktorá je realizovaná v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním a akceptovanými teoretickými – filozofickými, psychologickými a pedagogickými  východiskami. Učenie prebieha prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. Prirodzene prítomné je aj situačné učenie a súčasťou tohto vzdelávania je aj vedomá práca
s rizikom. Takáto forma vzdelávania v prírodnom prostredí je pre deti veľmi prirodzená a pôsobí nielen na kognitívnu oblasť, ale zapájajú sa pri tom všetky zmysly aj fyzické telo.

Za zakladateľku konceptu lesných klubov sa považuje Dánka Ella Flatau, matka štyroch detí, ktorá čas s deťmi trávila pravidelnými výletmi do lesa. Postupne sa k nej pridali susedia a známi a v roku 1954 vznikla občianska iniciatíva združujúca priaznivcov tejto myšlienky a bola založená historicky prvá lesná materská škola. V Dánsku je dnes tento spôsob predškolskej výchovy veľmi rozšírený.
V Nemecku vznikla prvá lesná materská škola vo Flensburgu v roku 1993 na základe priamych skúseností zakladateliek Kerstin Jebsen a Petry Jäger s dánskou koncepciou. V súčasnej dobe je v Nemecku okolo 1000 lesných materských škôl a ich počet stále narastá. Sú zaradené do systému predškolského vzdelávania, majú oporu v legislatíve, čo znamená aj finančnú podporu zo strany štátu. Lesné materské školy existujú aj v ďalších európskych krajinách, tiež v USA, Kanade či Japonsku.
V Českej republike vznikla prvá lesná materská škola z iniciatívy Lindy Kubale v roku 2007, tzv. Zelená školka. Asociace lesních  mateřských škol tu združuje približne 140 lesných materských škôl a lesných klubov. LMŠ sú súčasťou predškolského vzdelávania a teda majú presnú legislatívnu definíciu.
Na Slovensku je situácia trochu iná, pretože lesné materské školy a detské lesné kluby je takmer nemožné zaradiť do siete škôl a školských zariadení, takže fungujú bez finančných príspevkov zo strany štátu. Dôvodom je chýbajúca legislatíva (najmä v oblasti hygieny a stravovania), ktorá by reflektovala skutočnosť, že výchova a vzdelávanie v DLK prebieha v prírodnom prostredí. Prvé
DLK začali vznikať okolo roku 2010.

Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkTendergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky  Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky Nemecka skolka lesna skolka nemecka lesna skolka waldes kindergarten waldkindergarten skolka v nemeckom jazyku skolka po nemecky