AKTUÁLNE MÁME VOĽNÉ MIESTO V KLUBE!

Ozvite sa nám ak chcete pre vaše deti veselé detstvo, čerstvý lesný vzduch a nemčinu hravou formou- hľadáme Vás, buďte súčasťou nášho klubu – lesnej škôlky.

Aby sme udržali vyváženosť našej skupiny preferujeme vstup do klubu pre staršie dievčatko.

Kedykoľvek organizujeme skúšobný deň, čo je súkromný deň otvorených dverí!

10.02 Prosba o Vaše 2%

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri získaní 2% pre O.Z. Waldkind aby sme mohli naďalej vytvárať pre deti bezpečný priestor v spojení s prírodou a vyrastala tak nová láskavá a ekologicky zmýšlajúca generácia.
Pri darovaní 2% môžu nastať dve daňové situácie:

1. ročné zúčtovanie Vám robí firma a vtedy pri žiadosti o zúčtovanie musíte zaškrtnúť v žiadosti o ročné zúčtovanie, že žiadate potvrdenie o zaplatení dane. K tomuto potvrdeniu priložíte vypísané vyhlásenie a tieto dva dokumenty zašlete na príslušný daňový úrad najneskôr do 30.4.2021.

 2. daňové priznanie si robíte samy a priamo v tomto dokumente vyplníte údaje o O.Z Waldkind, dátum odovzdania 2% je totožný s dátumom daňového priznania.
Naše údaje pre účely odovzdania 2% nájdete tu: Notársky centrálny register určených právnických osôb – Notárska komora (notar.sk) :WALDKINDobčianske združenieIČO: 52489710adresa sídla: Tupého 12246/25A , Bratislava-Nové Mesto , 83101

10.11.2020 HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA NÁS PODPORILO GRANTOM! Ďakujeme!

Aktívny čas v lese aj teplé zázemie vnútri – aj vďaka podpore grantového programu hl. mesta Bratislava