Prevádzka:

Les na kolibe – Kamzíkov vrch

Hotel West, Kamzíkov vrch, 83101, Bratislava

Poštová adresa:

WALDKIND o.z

Tupého 25/A

83101 Bratislava

IČO: 52489710

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Vérffy

mail: waldkind.ba@gmail.com

mobil: 0908724932

Bankový účet: FIO Banka a.s. 2501759372/8330 , Iban: SK12 8330 0000 0025 0175 9372