Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2023/24 399€. Klub funguje aj cez letné prázdniny s výnimkou dvoch týždňov /celoklubové letné prázdniny/. Ročné členské je  4788€ rozdelené na 12 splátok po 399€. Pre detailný kalendár sviatkov a prázdnin nás kontaktujte.

Pri absenciách rôzneho dôvodu neznižujeme členský príspevok. Neposkytujeme súrodeneckú zľavu.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 4€ /deň.

Na školský rok 2024/25 plánujeme navýšenie členského príspevku na 420€.

FIO Banka a.s. 2501759372/8330 , Iban: SK12 8330 0000 0025 0175 9372