Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2020 380€. Klub funguje aj cez letné prázdniny.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 4€ /deň.

FIO Banka a.s. 2501759372/8330 , Iban: SK12 8330 0000 0025 0175 9372