Mesačný členský príspevok na podporu aktivít združenia je pre školský rok 2022/23 399€. Klub funguje aj cez letné prázdniny s výnimkou dvoch týždňov /celoklubové letné prázdniny/. Ročné členské je  4788€ rozdelené na 12 splátok po 399€. Pri absenciách rôzneho dôvodu neznižujeme členský príspevok. Neposkytujeme súrodeneckú zľavu.
Strava (obed, olovrant a pitný režim) je 4€ /deň.

FIO Banka a.s. 2501759372/8330 , Iban: SK12 8330 0000 0025 0175 9372

Plán zvyšovania členského:

 V záujme zlepšovania aktivít pre deti a platových podmienok našich sprievodcov plánujeme zvyšovať členské od 09/2023 na 420€/mesačne.