Fungujeme pre priateľov a členov každý pracovný deň od 7:50-17:10 v malej zmiešanej skupine detí vo veku 3-6 rokov, maximálne 14 detí s dvomi sprievodcami. Vďaka rozmanitej skladbe detí sa menšie deti učia od starších a staršie sa učia empatii k mladším. Fungujeme počas väčšiny sviatkov a aj počas letných prázdnin.

Počas dňa sa deťom od 5 rokov venujeme nadstavbovo, aby sme im zabezpečili predškolskú prípravu je však v rukách rodičov aby deti pripravili na školu , ktorú pre ne vybrali /nutné preskúšanie v štátnej kmeňovej škôlke od 1.9.2021/.

DEŇ VO WALDKIND KINDERGARTEN:

7:50-9:00 príchod detí do interiéru klubu

9:00-9:30  Lesný kruh vonku

9:30-10:00 Desiata

9:00-12:00  Les – aktívna turistika

12:00-12:30 obedík v interiéri

12:45-14:00-30 odpočinok, spánok alebo kľudové aktivity

14:30-15:00 olovrant (ak je príjemné počasie tak už vonku)

15:00-17:10 Les -ostávame v lesnom zázemí pod parkoviskom

Počas priaznivého počasia desiatujeme a olovrantujeme vonku v lese a taktiež odovzdávanie a vyzdvihovanie detí prebieha vonku – sprievodcovia sú k dispozícii na telefóne, trávime tak približne 5,5 hodín v lese. Aj v nepriaznivejšom počasí trávime minimálne 3,5 hodiny vonku. Rodičia ktorí sa obávajú ako deti pobyt vonku zvládnu za každého počasia by mali zvážiť iný typ predškolského zariadenia.

Predvídateľný rytmus dňa, týždňa a roku poskytuje bezpečie a dáva možnosť pochopiť vzájomné súvislosti a celistvosť života. Každý deň v týždni používame jednu opakujúcu sa aktivitu (farbičky, akvarely, modelovacia hmota, atď), každý mesiac organizujeme slávnosti typické danému mesiacu, a tak dokola.