Fungujeme pre priateľov a členov každý pracovný deň od 7:50-16:45 /v zime 16:25/ v malej zmiešanej skupine detí vo veku 3-6 rokov, maximálne 14 detí s dvomi sprievodcami. Vďaka rozmanitej skladbe detí sa menšie deti učia od starších a staršie sa učia empatii k mladším. Fungujeme počas roka okrem štátnych sviatkov a počas školských letných prázdnin máme 2 týždne zatvorené inak fungujeme celé leto.

Deti ktoré dosiahnu k 31.8 5 rokov musia absolvovať povinnú predškolskú prípravu, aby sme im zabezpečili dostatočnú prípravu absolvujú s našou predškolskou pedagogičkou raz týždenne „predškolu“ je však v rukách rodičov aby deti pripravili na školu , ktorú pre ne vybrali /nutné preskúšanie v štátnej kmeňovej škôlke od 1.9.2021/. Administratívne úkony potrebné pre plnenie predškolskej výchovy vám poskytneme mailom alebo telefonicky.

DEŇ VO WALDKIND:

7:50-9:00 príchod detí do interiéru klubu

9:30 príchod posledných detí rovno do lesa a desiata

10:00  Lesná kolohra

9:00-12:00  Les – aktívna turistika, pobyt v lese, voľná lesná hra

12:00-12:30 obedík v interiéri

12:45-14:00-30 odpočinok, spánok alebo kľudové aktivity

14:30-15:00 olovrant (ak je príjemné počasie tak už vonku)

15:00-16:45 Les -ostávame v lesnom zázemí pod parkoviskom, v zime do 16:25

Počas priaznivého počasia desiatujeme a olovrantujeme vonku v lese a taktiež odovzdávanie a vyzdvihovanie detí prebieha vonku – sprievodcovia sú k dispozícii na telefóne, trávime tak približne 5,5 hodín v lese. Aj v nepriaznivejšom počasí trávime minimálne 3,5 hodiny vonku. Rodičia ktorí sa obávajú ako deti pobyt vonku zvládnu za každého počasia by mali zvážiť iný typ predškolského zariadenia.

Predvídateľný rytmus dňa, týždňa a roku poskytuje bezpečie a dáva možnosť pochopiť vzájomné súvislosti a celistvosť života. Každý deň v týždni používame jednu opakujúcu sa aktivitu (farbičky, akvarely, modelovacia hmota, atď), každé ročné obdobie organizujeme slávnosti týkajúce sa kolobehu roka, a tak dokola.