Naši sprievodcovia sú autentické osobnosti. To čo robia, robia s láskou a nadšením a kľudne aj s chybami, lebo chyba je stupeň učenia, nie podnet ku kritike. Sprievodca tu nie je pre deti ale s deťmi, má chuť spoznávať sám seba, svoje talenty, činnosti ktoré ho bavia a napĺňajú a toto všetko deťom ukazuje. Iba to, čo človek robí s nadšením môže odovzdať ďalej.

Naši sprievodcovia milujú prírodu les a deti.

Snažíme sa mať vždy v tíme mužského sprievodcu, ktorý dokáže v lese deťom ukázať rozmanité aktivity a je to vynikajúci vzor pre chlapcov . Momentálne sa radujeme z mužského lektora na hudobnú a dúfame že sa k nám sem tam pridajú oteckovia alebo aj profesionálny sprievodca.

AK MÁŠ ZÁUJEM PRIDAŤ SA DO TÍMU KONTAKTUJ NÁS.

Náš tím:

Lucia Vérffy – zakladateľka klubu, matka dvoch detí, ktoré ma nasmerovali bližšie k prírode. Ukončená vysoká škola ekonomická a dlhoročná prax v hoteli West. Mám organizačné schopnosti a vieru v naše deti, chcem aby sa rozvíjali tak aby boli sebe, komunite a prírode prínosom.

Zuzana Horňáčková – naša láskavá lesno-klubová mamina (mamina pre nás všetkých) s tvorivým duchom a milujúcim chápavým prístupom ku každému. V klube pôsobí od mája 2019.

Frida Drobná – sprievodkyňa ktorá absolvovala kurz montesori a tieto prvky pomáha začleniť do chodu klubu. Neustále sa vzdeláva v rešpektujúcej komunikácii a rada trávi čas s deťmi v prírode, jej cieľom je hľadať tú najlepšiu cestu pre seba a inšpirovať deti svojím prístupom k svetu a prírode. V klube pôsobí od júna 2020, od 09/2023 začína lektorovať predškolákov s metódou Elkonin.

Paulína Prášilová – študentka predprimárnej pedadodiky, ktorej sa v klube aj venuje. Jej radosť je vzdelávať deti a pripravovať ich na školu hravou a inovatívnou formou. Je láskavá a zodpovedná vo všetkých činnostiach , ktoré pre klub vykonáva. Pôsobí v klube od augusta 2019.

Jarmila Pospíšková – študentka na EU fakulta medzinárodné ekonomické vzťahy, dlhoročná členka slovenského skautingu, priateľská a usmievavá slečna s chuťou byť s deťmi. V klube pôsobí od mája 2019.